نمایندگی

نمایندگی در سراسر کشور

 • مزایای نمایندگی

  1- سامانه سرپرستی مدیریتی شهری

  2- اپلیکیشن ثبت سفارش و مجازی فاکتور مشتری

 • شرایط نمایندگی

  1- تابع جمهوری اسلامی ایران

  2- 2 سال سابقه کارخانه قالیشویی

  3-دارا بودن گذراندن دوره مهارت از مرکز ملی ایران

  4- عدم سابق کیفری

  5- مالکیت زمین کارخانه

  6-نامه از اتحادیه جهت تایید عضویت