چرا قالیشویی سپاس

۱۴ سال پیشینه کاری و جلب اعتماد همه ی مشتریانمان شاید شما را ترغیب کنید که ما را انتخاب کنید. قالیشویی سپاس پیش از این در شهر اصفهان فعالیت داشت که تمام تجربیات خود را به شهر تهران آورده تا بهترین کیفیت شستشو را به تهرانی های عزیز ارائه کند.